Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoBrick used look

Tegel för Sto isolerade fasadsystem

Användning

  • utvändigt
  • som fasadbeklädnad
  • på isolerade fasadsystem, ventilerade fasadsystem och massiva underlag

Egenskaper

  • frostbeständig enligt EN ISO 10545-12
  • tillverkning enligt DIN EN 14411
  • maximum vid porradie: > 0,2 µm
  • porvolym: ≥ 20 mm³/g
  • vattenabsorption: < 6 %

Hänvisning

format beroende på färgton: se planeringshandbok

 

Utseende

yta: grov, präglad, ojämn, sandig med slagg, vertikala reliefer kanter: oregelbundet formade, vågiga glansgrad: matt

 

Format/Storlek

tegel:
längd x höjd x tjocklek, i mm:
240 x 52 x 14, ca 64 st./m²
490 x 40 x 14, ca 38 st./m²
hörntegel (WR):
längd / bredd x höjd x tjocklek, i mm:
240 / 115 x 52 x 14 (WR), ca 16 st./m
240 / 115 x 40 x 14 (WR), ca 19 st./m
ytterligare format på förfrågan

 

Färgton

monokrom/polykrom skiftande

 

32776_DE_de.jpg

Downloads

Tekniska faktablad
Declaration of Performance