Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Lättbetongskruv TRT

Skruv för förankring av underkonstruktionen i underlaget

Användning

för förankring av underkonstruktionen i underlaget

 

Egenskaper

  • av härdat stål
  • korrosivitetsklass: C4
  • runt huvud
  • drivning: TX30

Hänvisning

teknisk data: se www.heco.se

 

Format/Storlek

8,0 x 100 mm

 

33024_DE_de.jpg

Downloads

Tekniska faktablad