Sto Fogmassapistol

Fogmassapistol med sluten cylinder

Egenskaper

av aluminium

 

21432.jpg