Fogmassa Tec7

Universallim för många användningsområden

Användning

  • universellt användbar
  • på olika underlag
  • för klistring och fogning
  • mycket lämplig för våtutrymmen

Egenskaper

  • snabbhärdande
  • permanent elastisk och åldringsbeständig efter härdning
  • UV-beständig
  • luktfri
  • mögelresistent
  • övermålningsbar med de flesta färger och lacker

Hänvisning

aktuellt tekniskt faktablad finns på www.novatech.nu

 

24069.jpg