Fogmassa Flex7

Superelastisk tätningsmassa

Användning

  • ut- och invändigt
  • mycket lämplig på våta underlag
  • för fogar med en rörelse på max. 20 %

Egenskaper

  • UV-beständig
  • luktfri
  • mögelresistent
  • övermålningsbar med de flesta färger och lacker
  • mycket flexibel

Hänvisning

aktuellt tekniskt faktablad finns på www.novatech.nu

 

31184_SE_sv.jpg