Fogmassa Trans7

Transparent tätningsmassa

Användning

 • universellt användbar
 • kan även användas i vatten

Egenskaper

 • snabbhärdande
 • permanent elastisk
 • åldringsbeständig
 • UV-beständig
 • luktfri
 • mögelresistent
 • övermålningsbar med de flesta färger och lacker
 • innehåller inga skadliga lösningsmedel
 • giftfri

Hänvisning

aktuellt tekniskt faktablad finns på www.novatech.nu

 

27393.jpg