Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Verktyg och maskiner

StoSilo Maskinteknik och våra verktyg

Att hyra eller köpa våra maskiner lönar sig. Sto presenterar en kvalitativ och effektiv maskinpark för applicering av såväl grundputser som ytputser till fasader och invändiga arbeten.

Våra verktyg kan köpas i våra StoCenter. Välj område ovan för att se vårt sortiment.