Rådgivning

Din samarbetspartner i byggprocessens alla skeden

Sto vill vara din samarbetspartner genom hela byggprocessen: från idéskedet till minsta detalj i produktvalet. Oavsett vilken funktion du har inom byggprocessen kan du vända dig till Sto.

Med byggherrar kan vi i samråd diskutera vilka tekniska och estetiska möjligheter som finns, alternativ som innebär så hög kostnadseffektivitet och låg miljöpåverkan som möjligt.

Arkitekter erbjuder vi en samarbetspartner - StoDesign - som tillsammans kan utarbeta objektsspecifika designförslag. Visioner översätts till funktionella system och produkter.

Konsulter eller projektörer kan vi bistå med tekniska lösningar som uppfyller både kundens och myndigheternas krav. Vi ger stöd i beräkningar och kan hjälpa till med utredningsarbete.

Entreprenörer kan få hjälp med de praktiska detaljerna såsom vägledning vid materialval, checklistor, utbildning på våra system och produkter samt maskinteknik.

Vi kan även ge råd gällande underhållsprogram och rekommendera lämpliga underhållscykler under objektets brukande.

Kontakta oss

Vi svarar gärna på dina frågor redan i idéskedet:

 Arkitektsupport: Malin Wenander

Arkitektsupport: Malin Wenander

Project Developer, Fasad & Interiör

Tel: 031- 50 66 15
Mobil: 076-136 35 07

 Arkitektsupport: Jonas Ahlgren

Arkitektsupport: Jonas Ahlgren

Project Developer, Fasad & Interiör

Tel: 042 - 16 67 51
Mobil: 072 - 402 13 13

 Arkitektsupport:  Per Enlund

Arkitektsupport: Per Enlund

Project Developer, Betong & Golv

Tel: 08-621 92 17
Mobil: 070-564 48 27

Ritningar

Ritningar

Ladda ner ritningar för våra system och produkter till ditt designprogram.

StoDesign

Flerfamiljshus

Läs mer om hur StoDesign kan hjälpa dig med material- och kulörval.