Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Renovering

Bevara det värdefulla

Vi erbjuder ett brett sortiment för alla ROT-projekt, från mindre fasadrenoveringar till omfattande balkongrenoveringar och beprövade fasadsystem för att energieffektivisera. Vi tillhandahåller tekniska och kostnadseffektiva lösningar med låg miljöpåverkan. Dessa lösningar möjliggör en snabb och effektiv byggprocess, vilket underlättar för kvarboende som måste ha ett fungerade hem under projekttiden.

Nedan presenterar vi lösningar för olika delar av byggnaden.

Systemdokumentation
Våra produkter finns i miljöbedömningssystem som Sunda Hus, BASTA och Byggvarubedömningen. På hemsidan finns miljödata som EPD, byggvarudeklarationer och systemdokumentation (arbetsbeskrivningar, tekniska datablad och praktiska checklistor).

Omsorgsfullt byggande
Hållbarhet är viktigt för oss. Vår vision är att Sto ska vara världsledande inom hållbart byggande till nytta för människor, samhälle och miljö. Vi vill bidra till en utveckling som är långsiktig, hållbar och anpassad till de människor som ska leva, bo och verka där; nuvarande och kommande generationer.
Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhet

Har du frågor?

Vi bistår gärna med rådgivning i projektets alla delar, från planeringsskedet till minsta detalj i produktvalet. Vi hjälper dig att välja rätt material och kulör med vårt gedigna tekniska kunnande som bas.