Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Tillbaka

Årstatunneln, Södra länken, Stockholm (SE)

Projekt

Årstatunneln, Södra länken

Utfört

2020

Entreprenör

Trauffer Coating AG

Byggherre

Trafikverket, Stockholm

Produkter

StoCryl HC 100, StoPox TU 100

Foto

Mikael Ullén

Renoveringen utfördes av Trafikverket för att skydda betongen mot klorider och koldioxid i den mycket hårt trafikerade tunneln. För att minimera avstängningstiden behövde renoveringen ske så snabbt och effektivt som möjligt.

Till uppdraget anlitades den mycket erfarna schweiziske entreprenörsfirman Trauffer Coating, som med sitt specialbyggda fordon kan applicera 3000 m² per timme. Involverade i projektet var konsultfirman Bostek samt medarbetare från Sto.

Taket i den 2,3 km långa tunneln (yta 40 000 m²) impregnerades först med StoCryl HC 100 och därefter applicerades epoxibeläggningen StoPox TU 100 i två omgångar. Arbetet skedde under 15 nätter sommaren 2020 (13 juli-1 augusti).

Impregnering och epoxibeläggning ger betongen ett gott skydd och förlänger tunnelns livslängd. Dessutom behöver inte underhållsarbeten göras så ofta pga epoxibeläggningens unika ytstruktur. Beläggningens ljusa, icke reflekterande yta bidrar även till ökad trafiksäkerhet i tunneln.

Ort

Mer

sodralanken_video

Snabb och effektiv applicering av stora ytor med unik maskinteknik från Schweiz.