Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Tillbaka

Kv. Alnen och kv. Astrologen, Linköping (SE)

Projekt

Kv. Alnen och kv. Astrologen

Utfört

2019

Arkitekt

M5 arkitektur AB, Falk Arkitekter AB (Anders Falk), Sonark Arkitektkontor, White arkitekter AB (Barbara Vogt)

Entreprenör

Botrygg Bygg AB

Byggherre

Botrygg Bygg AB

Produkter

StoTherm Mineral, StoBrick (490, 640, 650, 670), StoLotusan® (kulörer: S15105-Y20R, AC 16267, AC 16036, AC 16018, AC 16016)

Foto

Patrik Ekenblom

I kvarteren Astrologen 3 och Alnen 15 har man använt fasadsystemet StoTherm Mineral med StoBrick som ytbeklädnad. Hög kvalitet i kombination med utrymme för designfrihet blev avgörande vid valet av fasadmaterial.

Ort