Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Tillbaka

Kv. Trådbussen 1, Malmö (SE)

Projekt

Kv. Trådbussen 1

Utfört

2019

Arkitekt

Ståhl Arkitekter

Entreprenör

AB Kovenda

Byggherre

Hökerum Bygg, BRF Alberts Hus 1

Produkter

StoTherm Vario D, StoBrick (1515, 1510, 1572, B 434 Moskus Rak, 1571, 1520), StoLotusan® K 3,0

Foto

Pehr Rafstedt (rphoto)

Sorgenfri är Malmös äldsta bevarade industriområde. Här möts 1800-talets köpmannabostäder, klassiska kultur-Malmö, maskinhallar från sekelskiftet, 50-talsfunkis och 60-talens miljonprogram – och ett nybyggt bostadsområde som omfattar knappt tio kvarter. BRF Alfreds hus i kvarteret Trådbussen 1 kännetecknas av en spännande design med tegelfasad av StoBrick.

Ort