Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Magasinet [ark]

Magasin för arkitekter och byggherrar

I [ark] kan du ta del av internationellt lyckade byggnadsprojekt, uttalanden från internationellt kända arkitekter om aktuella teman mm. Sto arbetar fram magasinet tillsammans med en välrenommerad arkitekturredaktion.


Korta fakta om [ark]

  • omfattar 84 sidor
  • ges ut 2 gånger/år
  • upplaga 32.000
  • mottagare i mer än 40 länder
  • finns på nio språk (tyska, engelska, franska, tjeckiska, spanska, italienska, rumänska, kroatiska och kinesiska)

[ark]

[ark]

Det är gratis att prenumerera på [ark].

Vill du att vi skickar magasinet till dig?

Har du flyttat?