Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Tillbaka

Information gällande Corona

meter_106419_pixabay_sto_se

Senast uppdaterad: 2020-08-28

Vi på Sto Scandinavia AB arbetar hårt för att fortsätta leverera till våra kunder och följer noggrant händelseutvecklingen i Sverige och övriga världen samt de riktlinjer och rekommendationer som myndigheter ger. Vi vidtar förstås försiktighetsåtgärder för att undvika smittspridning för att värna om dig våra kunder och våra medarbetare.


StoCenter
Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer har vi infört tejpade linjer på butiksgolvet för att öka avståndet mellan personal och kund samt mellan kunder i eventuell kö. Vi har även infört ett max antal kunder som får vistas i butikslokalen samtidigt.


Om du känner förkylnings- eller influensasymptom, kontakta din lokala butik per telefon istället så hjälper vi dig plocka ihop dina varor som du sedan kan hämta utanför butiken. Du kan självklart kontakta oss via telefon för upphämtning även om du inte känner några symptom.

Här hittar du kontaktuppgifter till våra butiker.


Centralorder går att nås via telefon 020-37 72 00 vid beställningar. Detta nummer har vi seriekopplat så att du alltid ska komma fram så snabbt som möjligt till personal som finns på plats att hjälpa dig! Det går också bra att maila din beställning till order.se@sto.com. Vi kan ordna leverans till byggarbetsplatsen.


Utbildningar

Som ett led i att följa riktlinjer och rekommendationer håller vi för tillfället inga utbildningar för kunder och kommande utbildningar har skjutits på framtiden. Är du intresserad av en företagsförlagd utbildning, ta gärna kontakt med oss så kan vi planera in det längre fram.


Medarbetare

För våra medarbetare så följer vi noggrant de rekommendationer som finns. I dagsläget undviker vi kundevent, resor och vi övergår där det är möjligt till digitala möten så väl internt som externt.


Lager och leverans

I dagsläget är vårt lager- och leveransläge gott och vi följer den tidigare plan som vi har lagt för året. Produktionen i Linköping är planenligt i drift, både vad gäller torrproduktion och isoleringen Sto-InnoDrain. Vi har en kontinuerlig kontakt med våra underleverantörer av råvaror och handelsvaror för att försöka fånga upp eventuella störningar i leveranskedjan pga. rådande läge. Vi känner i dagsläget inte till några omständigheter som skulle förhindra eller försena våra leveranser. Skulle omvärldsläget till följd av COVID-19 förändras så att det påverkar våra möjligheter att leverera till pågående projekt kommer vi att omgående kontakta våra kunder och försöka hitta en lösning. Utbrottet av COVID-19 kan i värsta fall medföra att vi inte kan uppfylla våra affärsåtaganden och en Force Majeure-situation kan då uppstå. Vi informerar om rådande lager- och leveransläge skulle förändras drastiskt.


Kontaktinformation

Sto Scandinavia AB

Gesällgatan 6
SE-582 77 Linköping

Tel: +46 13 37 71 00
Ordertelefon: 020-37 72 00