Tillbaka

Information gällande Corona

Vi på Sto Scandinavia AB arbetar hårt för att fortsätta leverera till våra kunder och följer noggrant händelseutvecklingen i Sverige, Europa och övriga världen samt de riktlinjer och rekommendationer som myndigheter ger. Vi vidtar förstås försiktighetsåtgärder för undvika smittspridning för att värna om dig våra kunder och våra medarbetare.


Våra StoCenter håller öppet som vanligt men öppettider kan komma att påverkas beroende på utvecklingen av läget. Du hittar alltid aktuella öppettider på www.sto.se.


Centralorder går att nås via telefon 020-37 72 00 vid beställningar. Detta nummer har vi seriekopplat så att du alltid ska komma fram så snabbt som möjligt till personal som finns på plats att hjälpa dig! Det går också bra att maila din beställning till order.se@sto.com.


Som ett led i att följa riktlinjer och rekommendationer håller vi för tillfället inga utbildningar för kunder och kommande utbildningar har skjutits på framtiden. Är du intresserad av en företagsförlagd utbildning, så ta gärna kontakt med oss så kan vi planera in det längre fram


För våra medarbetare så följer vi noggrant de rekommendationer som finns. I dagsläget undviker vi kundevent, resor och vi övergår där det är möjligt till digitala möten så väl internt som externt.


I dagsläget är vårt lager- och leveransläge gott och vi följer den tidigare plan som vi har lagt för året. Produktionen i Linköping är planenligt i drift, både vad gäller torrproduktion och isoleringen Sto-InnoDrain. Vi har en kontinuerligt kontakt med våra underleverantörer av råvaror och handelsvaror för att försöka fånga upp eventuella störningar i leveranskedjan pga. rådande läge. Vi känner i dagsläget inte till några omständigheter som skulle förhindra eller försena våra leveranser. Skulle omvärldsläget till följd av COVID-19 förändras så att det påverkar våra möjligheter att leverera till pågående projekt kommer vi i att omgående kontakta våra kunder och försöka hitta en lösning. Utbrottet av COVID-19 kan i värsta fall medföra att vi inte kan uppfylla våra affärsåtagande och en Force Majeure-situation kan då uppstå. Vi informerar om rådande lager- och leveransläge skulle förändras drastiskt.


Kontaktinformation

Sto Scandinavia AB

Gesällgatan 6
SE-582 77 Linköping

Tel: +46 13 37 71 00
Ordertelefon: 020-37 72 00