Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Tillbaka

Klimatkompenserad fasadfärg

LifeStraw

StoColor Lotusan har positiva effekter för en hållbar värld vid sin användning då den bidrar till längre underhållsintervall och mindre behov av rengöring med kemikalier.


För att ytterligare bidra till hållbarhet har vi valt att klimatkompensera StoColor Lotusan i Sverige, Danmark och Finland för all försäljning år 2020.

Vi har valt att stödja projektet Life Straw, som möjliggör en klimatsmartare vattenrening i utsatta miljöer i Kenya.


Vi har klimatkompenserat produkt- och byggproduktionsskeenden, som beskrivs i produktens livscykel enligt EPD (Environment Product Declaration):

  • A1-A3 Produktskede (Råvaruförsörjning, transport, tillverkning)
  • A4-A5 Byggproduktionsskede (Transport, Bygg- och installationsprocess).

Lotusan®

Smutsen rinner av med regnet. Fasaden håller sig ren och vacker längre.

Film | 1:52

Omsorgsfullt byggande

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet i våra produkter och i företaget.

www.omsorgsfulltbyggande.se