Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Tillbaka

M1-märkta produkter

m1_mitten_sto_se_995x666

M1-märkningen talar om att produkten har låga emissioner. M1 utfärdas av Rakennustietosäätiö (The Building Information Foundation RTS sr) i Finland. Klassificeringen är frivillig, men rekommenderas för att öka användningen av lågemitterande byggmaterial som främjar god luftkvalitet inomhus.
Här kan du läsa mer om M1.


Följande produkter på den svenska marknaden har M1-märkning:

(listan uppdaterad senast mars 2020)


Vi arbetar kontinuerligt med att få fler av våra produkter testade. Flertalet av våra interiöra produkter testas bland annat även för skadliga ämnen av det tyska kontrollinstitutet TÜV. I de produkter som är TÜV-märkta används inga lösningsmedel eller mjukgörare.

Transparent kommunikation

Miljödokumentation

Vår kommunikation ska lyfta fram hållbarhetsinformation på ett ärligt och öppet sätt. Via länken nedan hittar du till exempel information om byggvarudeklarationer, miljöbedömningar, miljövarudeklarationer (EPD) och certifiering av byggnader. Du kan även hitta mer information i Sustainability Data Sheet vid respektive produkt i produktkatalogen.