Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Tillbaka

Samarbete för hållbarhet

fardplan_2045_sto_se_995x666

Det övergripande målet för Färdplan 2045 är att till år 2045 ska bygg- och anläggningssektorn vara klimatneutral. Vi, och över 100 andra företag, kommuner och organisationer har skrivit under färdplanen.

Läs mer om Färdplan 2045 här.

lfm30_sto_se_995x666

I Malmö har flera aktörer gått samman och skapat den första lokala färdplanen för påskyndandet av omställningen till en klimatneutral bygg- och anläggningssektor och genomförandet av Agenda 2030. Vi har anslutit oss till LFM30.

Läs mer om LFM30 här.

Omsorgsfullt byggande

19768

Vill du veta hur våra produkter och system bidrar till hållbarhet eller vad vi som företag gör för att minska vårt klimatavtryck?