Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Tillbaka

EPD på Sto-InnoDrain

Dränerande isolerskiva miljövarudeklarerad
för ökad transparens

Sto-InnoDrain

Sto har i samarbete med AFRY tagit fram miljövarudeklaration (EPD) på vår dränerande isolerskiva Sto-InnoDrain.


För att underlätta vid beräkningar kan informationen importeras direkt till valfritt LCA-mjukvaruprogram.-Vi har låtit AFRY analysera den klimatpåverkan som 1m3 av vår skiva Sto-InnoDrain ger upphov till vid utvinning av råvaror, transport till vår fabrik i Linköping, tillverkning av skivan och transport till byggarbetsplatsen, säger Johan Claesson, Affärsområdeschef Fasad och Interiör.


Sto-InnoDrain är en isolerskiva som utvecklats av Sto. Den är dränerande, diffusionsöppen, tryckutjämnande och brandklassad. Sedan 2015 tillverkas den i Linköping.


-Vi vill tillhandahålla transparent information om Sto-InnoDrains miljöpåverkan, då vi sett ökad efterfråga på detta från våra kunder. Samtidigt ger det oss en bas och möjlighet att jobba vidare med att förbättra produktens miljöprestanda. Med egen tillverkning har vi större möjligheter att optimera produktens miljöprestanda, fortsätter Johan Claesson.


Isolerskivan utgör en del av fasadsystemet StoTherm Vario D för nyproduktion och energiuppgradering av befintliga byggnader. Läs mer om Sto-InnoDrain och fasadsystemet StoTherm Vario D.


- Ytterligare positiva effekter av att isolera fasaden är att det ger ökade energibesparingar och därmed minskad klimatpåverkan under byggnadens användning, avslutar Johan Claesson.


Deklarationen finns registrerad och publicerad på EnvironDec.

Kontakta oss

Sto Scandinavia AB

Gesällgatan 6
SE-582 77 Linköping

Tel: +46 13 37 71 00
Ordertelefon: 020-37 72 00

Ladda ner pdf