Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Tillbaka

Renovering av Årstatunneln, Södra Länken

Södra länken, Stockholm Visa bild i full storlek

Foto: Mikael Ullén

Renoveringen utfördes av Trafikverket för att skydda betongen mot klorider och koldioxid i den mycket hårt trafikerade tunneln. För att minimera avstängningstiden behövde renoveringen ske så snabbt och effektivt som möjligt.

Till uppdraget anlitades den mycket erfarna schweiziske entreprenörsfirman Trauffer Coating, som med sitt specialbyggda fordon kan applicera 3000 m² per timme. Involverade i projektet var konsultfirman Bostek samt medarbetare från Sto.

Taket i den 2,3 km långa tunneln (yta 40 000 m²) impregnerades först med StoCryl HC 100 och därefter applicerades epoxibeläggningen StoPox TU 100 i två omgångar. Arbetet skedde under 15 nätter i somras.

Impregnering och epoxibeläggning ger betongen ett gott skydd och förlänger tunnelns livslängd. Dessutom behöver inte underhållsarbeten göras så ofta pga epoxibeläggningens unika ytstruktur. Beläggningens ljusa, icke reflekterande yta bidrar även till ökad trafiksäkerhet i tunneln.

sodralanken03_mikaelullen Visa bild i full storlek

Foto: Mikael Ullén

sodralanken06_mikaelullen Visa bild i full storlek

Snabb och effektiv applicering av stora ytor med unik maskinteknik från Schweiz.

sodralanken05_mikaelullen Visa bild i full storlek

Foto: Mikael Ullén

sodralanken04_mikaelullen Visa bild i full storlek

Snygga bilder på slutresultatet, bara skarvarna återstår. Foto: Mikael Ullén

Översikt

Projektnamn: Årstatunneln, Södra Länken, Stockholm

Åtgärd: Målning av tak i tunnel, 40000 m² . Tunneln är 2,3 km

Utfört: 3 appliceringar utförda under totalt 15 nätter, 13 juli-1 aug

Entreprenör: Trauffer Coating AG

Uppdragsgivare: Trafikverket, Stockholm

Projektledare: Johan Ädling, Trafikverket

Projekteringsledning & expertstöd: Bostek AB, Jonathan Paulsson-Tralla

Produkter/system: StoCryl HC 100, StoPox TU 100

Mer

sodralanken_video

Snabb och effektiv applicering av stora ytor med unik maskinteknik från Schweiz.