Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Tillbaka

Prisjusteringar 2021

Avisering om prisjusteringar per den 1 februari 2021


Först vill jag tacka dig för ditt samarbete med oss under 2020, ett år som har präglats av pandemin.


Härmed vill vi informera om våra prisförändringar som gäller fr.o.m. 1 februari 2021


Vi arbetar kontinuerligt med att effektivisera och utveckla vår produktion och vårt arbetssätt men mot bakgrund av att vi kommer att få ökade kostnader på insatsvaror samt andra kostnader som påverkar våra produktpriser, så kommer Sto att 2021 genomföra en prisjustering av våra produkter inom fasad, interiör samt golv och betong på i genomsnitt 1,5 %.


Samtidigt gör vi en förändring av vår transportprislista gällande leveranser från våra distributionslager, vilket innebär en enklare och rakare debitering av transportpriset per leverans. Vi strävar hela tiden mot att utveckla vår service till våra kunder genom snabba och miljövänliga leveranser, där vi täcker en stor del av Sverige inom 24 h från order till leverans av lagerprodukter.


Leveranser av pågående och avtalade objekt kommer att ske enligt tidigare överenskommelser. För mer detaljerad information om priser på enskilda produkter eller system, kontakta din säljare på Sto.


Prislistan och transportpriser finns tillgänglig på www.sto.se från 1 februari 2021. Vi kommer inte att trycka prislistan för 2021 utan den finns endast tillgänglig digitalt som pdf på hemsidan.


Mot framtiden i 2021

En mycket positiv åtgärd som skall genomföras är det statliga bidraget för energieffektivisering. Här har vi som marknadsledande leverantör av isolerade lösningar, tillsammans med dig stor möjlighet att skapa nya värden tillsammans. Vårt mål är att minska CO2-användningen och genom våra produkter och kunskap kan vi tillsammans arbeta för en bra långsiktig och hållbar lösning.


Det är viktigt att ta hand om och bevara befintliga resurser. Genom renovering och förebyggande åtgärder förlängs livslängd och framtida underhållsintervall. Vi har ett stort utbud av produkter och system inom fasad, betong, interiör och golv där vi tillsammans hittar moderna lösningar som passar just dina behov.


Med vänliga hälsningar

Peter Hedlund

Country Manager

Sto Scandinavia AB

Kontakt

Sto Scandinavia AB

Gesällgatan 6
SE-582 77 Linköping

Tel: +46 13 37 71 00
Ordertelefon: 020-37 72 00