Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Tillbaka

P-märkning av Stos system

P-märkning

SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) har godkänt P-märkning för Sto Scandinavias populära ventilerade fasadsystem StoVentec samt avjämningsmassor för golv, StoCrete CS 650 och StoCrete CS 735.

P-märkning innebär att systemet eller produkten är typprovad, att tillverkarens egenkontroll övervakas av SP. För vissa produkter innebär det också att installation/montage kontrolleras.

En P-märkning innebär att SP garanterar att produkten/systemet uppfyller gällande byggregler och marknadskrav och utgör en viktig byggkloss i vårt eget riktmärke ”Omsorgsfullt byggande”. Med P-märkning säkerställer vi inte bara våra egna processer och produkters kvalitet utan jobbar också för att föra marknaden framåt mot ett mer omsorgsfullt och medvetet byggande.