Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Tillbaka

Boverkets ändrade byggregler

StoGuard

Boverket har reviderat sina byggregler från och med den 1 juli och går nu ut och rekommenderar att stomskydd, som Sto Scandinavias StoGuard, bör användas till alla typer av fasadbeklädnader på lättregelkonstruktioner.  Ändringen ska förhindra fukt- och mögelskador vilka kostar samhället hundratals miljoner kronor årligen.

Vårt väl beprövade stomskydd StoGuard togs fram redan under 1990-talet och har sålts på den svenska marknaden sedan 2008. Många av Stos kunder har redan innan regeländringen trätt i kraft valt att säkra upp sina byggprojekt med produkten. Vi ser det som positivt att allt fler upptäcker nyttan med ett effektivt stomskydd som inte bara säkrar ett bättre inomhusklimat där mögelproblematik minimeras, utan också innebär en förbättrad energiprestanda.

Läs mer i pressmeddelandet till höger.

Läs mer om StoGuard

StoGuard system

Läs mer om StoGuard - ett utvändigt stomskydd som höjer fuktsäkerheten och ger energieffektiva hus.