Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Tillbaka

Ny fabrik producerar unik isolerskiva

favorit_technikum055

Sedan november i år har det rått bråda dagar på Sto Scandinavias område i Linköping. Detta medan ombyggnadsarbete för att färdigställa en ny produktionsanläggning för den nya isolerskivan Sto-InnoDrain pågår. I februari 2015 väntas den nya fabriken stå klar och i maj 2015 drar produktionen igång.

Sto-InnoDrain har utvecklats och tillverkas i dagsläget i en pilotenhet i Tyskland, men produktionsanläggningen i Linköping kommer bli större och träda in som huvudenheten för tillverkningen inom Sto-koncernen så snart som fabriken står klar. Då kommer processen att vara näst intill helt automatiserad, men stå under kontinuerlig övervakning av specialutbildad personal som just nu befinner sig i pilotanläggningen i Tyskland för att lära sig hela produktionsförloppet.

Sto-InnoDrain – den nya generationens isolerskiva

Sto-InnoDrain har utvecklats för att bli den nya generationens dränerade isolerskiva med bättre energiprestanda, högre säkerhet och större flexibilitet.

- Dagens version av vår dränerade isolering kommer i och med att vi tillverkar den själva byta namn till Sto-InnoDrain, berättar Johan Claesson, produktchef för området Fasad.

Enkelt beskrivet byggs Sto-InnoDrain upp av gryn av polystyren som får expandera tills de består till 98% av små luftbubblor. Polystyrenkulorna beläggs sedan med en vattenavvisande coating som klistrar ihop kontaktpunkterna. Resultatet blir ett kontinuerligt porsystem som både isolerar väl och dränerar ut vatten ordentligt. Isolerskivan behandlas dessutom på ett sätt som gör den svårantändlig och självslocknande. Sto-InnoDrain uppnår därmed brandklass E enligt EN 13501-1.

Med egen tillverkning kommer en jämnare kvalitet på isolerskivan kunna erbjudas och dessutom en större flexibilitet gällande skivans tjocklek som i och med den egna fabriken kommer kunna tillverkas med 10 mm intervaller.

- Tidigare var vi hänvisade till standardiserade tjocklekar. Nu kommer kunden kunna beställa precis den isolergrad som är nödvändig för konstruktionen, förklarar Kent Hankvist, chef för Strategisk Marknad vid Sto Scandinavia AB.

Egen tillverkning innebär därmed inte bara förbättrad funktion och vidareutvecklad formstabilitet utan också säkring av passform och kvalitet. Användningsområdet för den nya skivan sträcker sig från nybyggnation till renoveringsprojekt.

Vill du veta mer? Kontakta våra kunniga säljare inom område Fasad.

Sto Scandinavia AB

Sto Scandinavia AB

Gesällgatan 6
SE-582 77 Linköping

Tel: +46 13 37 71 00
Ordertelefon: 020-37 72 00