Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Tillbaka

Nya regler för arbete med härdplaster

Arbete med härdplast

Arbetsmiljöverkets skärper sina krav fr om 1 juni 2015 avseende information och dokumentation när det gäller målarfärger och härdplaster. (AFS 2014:43)


Viktigt att arbetet utförs på rätt sätt. Vi är ackrediterad utbildare inom härdplast. Våra utbildningar innehåller både teori, i steg 1, och praktik, i steg 2.

Vi har fasta utbildningstillfällen som du är välkommen att anmäla dig till.

Vi ordnar även företagsanpassade utbildningar.

Info om vår utbildning