Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Tillbaka

Kvalitetsmärke med tioårig funktionsgaranti: Säker Fasad

Säker Fasad

Med det nya konceptet Säker Fasad stärker branschen fuktskyddet för putsade regelstommar och uppfyller därmed Boverkets nya krav.

Konceptet är framtaget av SPEF*, Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, i nära samverkan med Sto Scandinavia och andra ledande leverantörer av fasadsystem. Försäkringsbolaget Gar-Bo står för en tioårig funktionsgaranti. Syftet är att möta Boverkets nya krav på fuktbeständighet och samtidigt stärka köparnas roll på marknaden.

Monteringsarbetet utförs av en utbildad, certifierad fasadentreprenör. Vidare ingår obligatoriska kontroller för att säkra att arbetet utförs på rätt sätt. Kontrollerna utförs av särskilt utbildade och erfarna kontrollanter.

Det nya konceptet bygger på fasadsystem som testats av oberoende testinstitut. Från Sto erbjuds tre godkända och beprövade system: Sto Guard, StoVentec och StoTherm Vario D.

* Tillägg november 2020: SPEF har bytt namn till Mur & Putsföretagen.