Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Tillbaka

För ett mer omsorgsfullt byggande

Sto-InnoDrain

Sto-InnoDrain – den nya generationens isolerskiva

Sto-InnoDrain har utvecklats för att bli den nya generationens dränerade isolerskiva med bättre energiprestanda, högre säkerhet och större flexibilitet.

- Vår tidigare version av dränerande isolering har i och med att vi tillverkar den själva bytt namn till Sto-InnoDrain, berättar Johan Claesson, produktchef för området Fasad.

Isolerskivan Sto-InnoDrain har flera unika egenskaper; den är dränerande, diffusionsöppen, tryckutjämnande och brandklassad utan tillsats av miljöfarliga ämnen. Sto-InnoDrain uppnår därmed brandklass E enligt EN 13501-1.

Med egen tillverkning kommer en jämnare kvalitet på isolerskivan kunna erbjudas och dessutom en större flexibilitet gällande skivans tjocklek. Skivan kommer tillverkas i tjockleksintervaller om 10 mm, vilket gör det möjligt att bättre matcha den isolergrad som önskas.

Användningsområdet för den nya skivan sträcker sig från nybyggnation till renoveringsprojekt.

Sto-InnoDrain ingår i fasadsystemet StoTherm Vario D

StoTherm Vario D är den idealiska lösningen för den som önskar ett kompakt fasadsystem och som vill använda ett lätt isoleringsmaterial med bra isolervärde, god dräneringsförmåga och dokumenterad brandsäkerhet.

För att säkerställa lufttäthet och fuktsäkerhet i lättregelväggar kombineras systemet med stomskyddet StoGuard. I och med detta erhålls ett tvåstegstätat dränerande fasadisoleringssystem.

Systemet lämpar sig både för nyproduktion och renovering, t ex för åtgärd av skadade fasader eller energiuppgradering till lågenergi och passivhus.

Komponenterna är testade och uppfyller kraven enligt Boverkets regler.

Vad kan vi göra för dig?
Vänd dig till en av våra säljare, som blir din kontaktperson för alla dina frågor. Tillsammans tar vi fram lösningar för din fasad.

Välkommen att kontakta oss!

Läs mer om Sto-Innodrain

innodrain_board

Den nya generationens isolerskiva - dränerande och brandskyddad

För mer information