Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Tillbaka

Nytt inom Betong

StoCretec

Rustad för längre livslängd.

Se till att försvara din betongkonstruktion mot koldioxid, karbonatisering och påväxt.

Med StoCryl V 700 skapar du enkelt en mikrostrukturerad yta som gör att betongen skyddas och torkar snabbare. Alger och mögel får svårt att få fäste. Resultatet blir hållbara och rena ytor utan användning av kemikalier. StoCryl V 700 passar alla vertikala ytor på exempelvis broar, balkonger och fasader.


Med naturen som förebild
Produktens egenskaper är resultat av intensiv forskning, där Sto i sin produktutveckling utnyttjat kunskapen om ett fenomen i naturen. Förebilden är en skalbagge som lever i Namibias öken och som tack vare strukturen på täckvingarna effektivt samlar vattendroppar från regn och dagg som har kondenserat. För att få i sig vätskan sträcker den sina långa bakben, vilket ger dropparna en skjuts in i munnen.


En betongyta med StoCryl V 700 reagerar på samma sätt. När vattendroppar når ytan i form av regn-eller daggdroppar transporteras dessa snabbt av. Ytan blir därför snabbt torr. Funktionen erhålls på vertikala ytor på exempelvis broar och balkonger, fasader etc.


StoCryl V 700 är koldioxidbromsande och diffusionsöppen samt innehåller inga biocider. Den uppfyller krav enligt EN 1504-2, Ytskyddsprodukter för betong. Det finns stora möjligheter till kulörval.


Välkommen att kontakta oss!

Kontakta oss

för mer information.

StoCryl V 700

Bionisk beläggning som ger torra och rena betongytor.

Film | 2:52

Informationsblad

27016_skalbagge

Förebild för nya produkten är en skalbagge i öknen. Läs mer om teknologin och våra systemlösningar.

Referens

Osby vattentorn

Renovering där vår bioniska färg StoCryl V 700 användes för att ge torra och rena betongytor.