Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Tillbaka

Katodiskt skydd

StoCretec

Ny systemlösning för golv i p-hus skyddar armeringen

Sto har tillsammans med betongrenoveringsföretaget Con-Rehab tagit fram en systemlösning med katodiskt skydd som gör att armeringen i betongen blir resistent mot vidare korrosion.

- Den nya systemlösningen innebär att vi nu kan erbjuda våra kunder ytterligare ett alternativ när det gäller åtgärder för att förlänga livslängden och öka underhållsintervallen för p-hus, säger Peter Cederholm, tekniskt ansvarig för produktområde Betong. Metoden katodiskt skydd är etablerad i Norge där vår samarbetspartner Con-Rehab är verksam.

Ett stort problem i p-hus är att armeringen i betongen rostar på grund av att bilar för med sig vägsalt och vatten in. Kloriderna i saltet startar rostangrepp på armeringen. När den rostar ökar dess volym och betongen spjälkas sönder. Korrosionsförloppet kan hejdas genom att installera ett katodiskt skydd.

Metoden innebär att kloriderna dras bort från armeringen. Detta sker genom att man skapar en sluten elektroniskt krets och tillför en yttre strömkälla. Den slutna elektroniska kretsen erhålls genom att elektriskt ledande färg på betongens yta tillförs positiv laddning, medan armeringen tillförs negativ laddning.

- Efter genomförda projekt i Norge har det visat sig att våra produkter (betonglagning och ytbeläggning) fungerar mycket väl i kombination med Con-Rehabs komponenter för katodiskt skydd, säger Peter Cederholm. Se kundcase p-hus Valdres gate i Oslo uppe till höger.

Katodiskt system kan även med fördel installeras vid nyproduktion i förebyggande syfte.

Intresserad?

Kontakta våra säljare, så hjälper de dig vidare med ditt specifika objekt.

Informationsblad

Läs mer om systemet och dess uppbyggnad.

Kundcase: P-hus Valdres gate i Oslo

img_0629

P-huset höll på att förfalla då höga halter klorider hade börjat angripa armeringen.