Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Tillbaka

Brandgodkännande för flera isolerade fasadsystem

brandgodk_465x220

Nu utökar vi våra brandgodkännanden för isolerade fasadsystem.

StoTherm Vario D med tegelbeklädnaden StoBrick uppfyller nu ett av de hårdaste brandkraven efter att ha genomgått brandtestet SP Fire 105 den 27 maj i år. Det innebär att fasadsystemet får användas på alla typer av byggnader i obegränsad byggnadshöjd.

Även StoTherm PIR och StoTherm Mineral med fasadbeklädnaden StoBrick uppfyller ovan nämnda krav. Brandtestet SP Fire 105 är ett fullskaligt brandtest och klassas som ett av de tuffaste i Europa.

Isolerade fasadsystem

Minskad energiförbrukning med isolerade fasadsystem.

StoBrick tunntegel

StoBrick - där funktion möter estetik.

För mer information