Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Tillbaka

[ark] för arkitekter och byggherrar

Magasinet [ark]

I Sto-koncernens magasin [ark] kan du ta del av internationellt lyckade byggnadsprojekt, uttalanden från internationellt kända arkitekter om aktuella teman mm. Sto arbetar fram magasinet tillsammans med en välrenommerad arkitekturredaktion.

Magasinet ges ut 2 gånger per år och är gratis. Upplagan på ca 32 000 exemplar sänds ut till över 40 länderoch översätts till nio språk.

Vill du att vi skickar [ark] till dig?