Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Tillbaka

Ang. magnesiumoxidskivan StoEco Board

stoeco_board_24802

Sto fasthåller sin tidigare rekommendation att MgO-skivor ej bör användas som vindskyddsskiva, där risk finns att den relativa luftfuktigheten kan överstiga 83 %.

Bakgrund
MgO(magnesiumoxid)-skivor tillverkas i en process som visat sig vara känslig för avvikelser i råvarusammansättning och genomförande. Vid avsteg från korrekt tillverkningsprocess finns en risk att kvarbliven fri magnesiumklorid binder vatten tills skivorna är mättade och sedan avger vatten. Detta kan då angripa omgivande material, t ex trä, skruvar och beslag, liksom det kan påverka hållfastheten i skivorna negativt.

Produkten StoEco Board
Den av Sto marknadsförda MgO-skivan StoEco Board har tyvärr visat sig uppvisa vissa av ovan nämnda kvalitetsbrister. Påpekas bör att det är långt ifrån alla utan endast ett begränsat antal av alla sålda skivor som uppvisat problem. Vid införandet av produkten på marknaden genomgick skivan många grundliga tester enligt då rådande branschstandard. Testerna utfördes bl a av SP (Statens Provningsanstalt), vilket bidrog till att skivan även kunde typgodkännas av Kiwa Sverige AB. De problem som senare visat sig med magnesiumoxidskivor var ett fenomen som ingen kunde förutse. StoEco Board stoppades helt för försäljning av Sto i augusti 2015.

Reklamationer StoEco Board
Sto har mottagit reklamationsärenden där MgO-skivan StoEco Board har använts. Dessa reklamationer är geografiskt begränsade till särskilt fuktutsatta områden längs kusten i sydvästra Sverige, i huvudsak Skåne. Samtliga reklamationer avser fall där StoEco Board exponerats för utomhusklimat. Ev. nya reklamationer skall anmälas av Stos kund och avtalspart, vanligen byggentreprenören, som också bedömer ev. funktionsavvikelse innan reklamation. Se länk till reklamationsformulär i högerspalten.

Övriga frågor
Vid övriga frågor, kontakta Jenny Sundbom.

För mer information kontakta:

Jenny Sundbom

Jenny Sundbom

Bolagsjurist

Tel: 013 - 37 71 22
Mobil: 072 - 080 27 44