Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Tillbaka

Nya miljövarudeklarationer

shutterstock_48770146_verlaengert_rgb_1_large_title

En viktig del av arbetet för hållbarhet är transparens och jämförbarhet. En miljövarudeklaration, eller Environmental Product Declaration (EPD), är ett dokument som beskriver en produkts miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Nu har vi även miljövarudeklarationer för våra produkter som tillverkas i Linköping.

Mer information om miljövarudeklarationer (EPD)

Kontakta oss

Karin Bromö

Karin Bromö

Miljö- och hållbarhetsansvarig

Tel: 013-37 71 44
Mobil: 072-237 50 68