Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Tillbaka

Ny innovativ beläggning för tunnlar

StoCretec

Minskade underhållskostnader och ökad trafiksäkerhet

På Nordbygg 2018 lanserar vi en ny innovativ beläggning för tunnlar.

Tunnelns väggar och tak skyddas effektivt tack vare den nya slitstarka beläggningen där smuts har svårt att få fäste. Enbart vatten behövs vid rengöring, inga kemiska rengöringsmedel.

Effektivare och enklare rengöring ger kostnadsbesparingar vid underhåll. Den unika ytstrukturen leder även till att underhållsintervallen kan förlängas.

Tack vare beläggningens ljusa, icke reflekterande yta bidrar den även till ökad trafiksäkerhet i tunneln.

Produkten StoPox TU 100 finns som ytskikt i tre olika systemlösningar (StoConcrete Protect Tunnel).

Informationsblad

Läs mer om våra systemlösningar StoConcrete Protect Tunnel.

Film

tunnelfilmsbild_130x80

Minskade underhållskostnader och ökad trafiksäkerhet med ny innovativ beläggning.

Intresserad?

Kontakta våra säljare