Tillbaka

Prisjustering

Avisering om prisjusteringar per den 1 juni 2018

Med anledning av den kraftigt negativa utvecklingen av den svenska kronan och på grund av att framtiden ej uppvisar tecken på förbättring av valutautvecklingen är vi tyvärr nödgade att genomföra en prisjustering på våra produkter inom fasad, interiör, golv och betong med +4%. Prisjusteringen träder i kraft fr o m 1 juni 2018.


Leveranser av pågående och avtalade objekt kommer att ske enligt tidigare överenskommelser. Befintliga offerter berörs inte av prisjusteringen; angivet pris gäller under offertens giltighetstid.


Vår puts och färg inom produktgruppen Lotusan samt vår dränerande isolerskiva Sto-InnoDrain berörs inte av prishöjningen.


En uppdaterad tryckt prislista kommer finns på plats ute på våra StoCenter från början av juni 2018. Prislistan går självklart även att fås som pdf om så önskas. Kontakta din säljare eller använd beställningsformulär på www.sto.se. För mer detaljerad information om priser på enskilda produkter eller system, kontakta er säljare på Sto.

Kontakta oss

Sto Scandinavia AB

Gesällgatan 6
SE-582 77 Linköping

Tel: +46 13 37 71 00
Ordertelefon: 020-37 72 00