Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Tillbaka

Prisförändringar

Ny prislista 1 februari 2019

Vi vill informera om våra prisförändringar som gäller fr o m 1 februari 2019.


Vi har ett par faktorer som påverkar prissituationen inför kommande år:

  • En fortsatt hög global efterfrågan på insatsvaror.
  • Ökade transportkostnader i Sverige och i Europa på grund av hög efterfrågan.
  • En fortsatt ogynnsam Euro-kurs

Vi arbetar kontinuerligt för att effektivisera och utveckla vår produktion och vårt arbetssätt men mot bakgrund av ovanstående kostnader kommer Sto att 2019 genomföra en prisjustering av våra produkter inom fasad och interiör (genomsnitt 2,9 %) samt golv och betong (genomsnitt 3,4 %; varav härdplaster 5-7 %). Leveranser av pågående och avtalade objekt kommer att ske enligt tidigare överenskommelser.


För mer detaljerad information om priser på enskilda produkter eller system, kontakta din säljare på Sto. Vår nya prislista finns ute på våra StoCenter från februari 2019 och i digitalt format till höger på denna sida.


Ett spännande 2019

Omsorgsfullt byggande är våra ledord. Detta innebär bland annat vår satsning inom hållbarhet – i allt från verksamhet till produkter. Några exempel är våra bioniska produkter StoColor Lotusan och StoColor Dryonic, innovativa lösningar inspirerade av naturen. Vi har tagit fram ett golvsystem som effektivt stoppar skadliga emissioner och fukt tack vare ett helt tätt spärrskikt. Våra smarta fasadsystem StoTherm Vario D och StoVentec sänker energiförbrukningen och ger stort utrymme för kreativa visioner.


Vi har som mål att halvera företagets CO2-utsläpp till och med år 2025 och klimatkompensera för oundvikliga utsläpp. Företaget Tricorona har gjort en beräkning av vår verksamhets klimatpåverkan i Sverige 2017 och vi har klimatkompenserat genom att stödja projektet Gyapa. Vi arbetar kontinuerligt för att bidra till minskade utsläpp.


Med vänliga hälsningar

Peter Hedlund

Försäljnings- och marknadschef

Sto Scandinavia AB

Ladda ner

Här kan du ladda ner årets prislista samt våra produktkataloger per affärsområde.

Beställ

Vill du hellre få prislistan och/eller produktkataloger per post eller e-mail? Klicka nedan!

Rådgivning

Behöver du information eller rådgivning?

Teknisk support för produkter och system:
tsc.nordic@sto.com

Ordertelefon: 020-37 72 00
Ordermail: order.se@sto.com

Växel: 013-37 71 00
kundkontakt@sto.com