Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Tillbaka

Planpriset 2018, Sveriges Arkitekter

kvekollonet_02_2400x1600

Till flertalet projekt som är igång inom de nominerade områdena levererar vi fasadsystem med teglet StoBrick och StoLotusan som är vår självrengörande puts. Tegel har blivit mer och mer förekommande som materialval, vilket känns väldigt spännande då det ger en fasadyta som går att variera med färger och form för att ge uttryck åt arkitektens kreativitet. Dessutom bygger StoBrick enbart mellan 11 - 25 mm vilket gör att fasadens tjocklek med 200 mm isolering enbart blir 240 mm, vilket innebär mer invändig yta att hyra ut eller sälja. Med fasadsystemet StoTherm kan man dessutom kombinera tegel, natursten och puts på samma fasad.

Exempel på nominerade områden:

  • Planprogram för Selma Lagerlöfs torg, Göteborg - StoTherm Mineral med StoBrick samt StoLotusan som ytputs.
  • Fördjupad översiktsplan för Munksjöstaden, Jönköping – StoBrick samt StoSilco puts.
  • Arkitekturprogram för Linköpings innerstad - StoTherm Mineral med StoBrick samt StoLotusan K

Linköping ligger oss varmt om hjärtat då vi har vårt nordiska huvudkontor där. Linköpings arkitekturprogram omfattar nio principer som ska göra arkitekturen berörande, robust och användbar. Stadens kulturhistoriskt identitetsbärande byggnader lyfts fram i bildmaterialet och ger förståelse för stadens värden och hur de bör hanteras i beslutsprocesserna.

Ett sådant exempel är Kv Eddan där arkitektens önskemål blev ett krav. Då han ville se "den mänskliga handen" i rivputsen föll valet på StoMiral Edelkratz. Isoleringen landade i en Sto-InnoDrain, då beställaren värdesatte en modern dränerande isolering för en säkrare fasad.

Härligt jobbat av våra medarbetare Joachim Arwskog, Mikael Bollvik, Mathias Lundquist och Malin Wenander!

Mer information

Klicka nedan för att läsa mer om Planpriset 2018 och de nominerade områdena.

Produkter och system

Vi har produkter och systemlösningar för hela byggprojektet, t.ex. energieffektiva fasadsystem med ett stort urval av ytbeläggningar.

Kontakta oss

Sto Scandinavia AB

Gesällgatan 6
SE-582 77 Linköping

Tel: +46 13 37 71 00
Ordertelefon: 020-37 72 00