Tillbaka

Prisjustering

Avisering om prisjusteringar per den 24 juni 2019


Med anledning av den kraftigt negativa utvecklingen av den svenska kronan och på grund av att framtiden ej uppvisar tecken på förbättring av valutautvecklingen är vi tyvärr nödgade att återigen genomföra en prisjustering på delar av vårt produktsortiment med 4,4%.


Prisjusteringen träder i kraft från och med 24 juni 2019. Om den svenska kronan stärks betydligt är det ur ett långsiktigt perspektiv vår målsättning att även genomföra prisjusteringar nedåt.


Prisjusteringen genomförs på följande delar:

- organisk puts, profiler, verktyg, färg, StoVentec Fasadskiva samt härdplast


Leveranser av pågående och avtalade objekt kommer att ske enligt tidigare överenskommelser. Befintliga offerter berörs inte av prisjusteringen; angivet pris gäller under offertens giltighetstid.


En uppdaterad prislista finns tillgänglig här.


För mer detaljerad information om priser på enskilda produkter eller system, kontakta er säljare på Sto.


Med vänliga hälsningar

Peter Hedlund

Försäljnings- och marknadschef

Sto Scandinavia AB

Kontakta oss

Sto Scandinavia AB

Gesällgatan 6
SE-582 77 Linköping

Tel: +46 13 37 71 00
Ordertelefon: 020-37 72 00