Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Tillbaka

Återvinning av StoVentec fasadskiva

atervinning_ventec

Som ett led i vårt hållbarhetsarbete har vi i samarbete med ÅGAB Syd skapat möjligheten att återvinna spillbitar av StoVentec fasadskiva som uppstår på byggarbetsplatsen. Spillbitarna använder ÅGAB Syd sedan i sin produktion. Läs mer nedan!

Så jobbar vi med hållbarhet

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete, smarta fasadsystem och betonglösningar, renovering m.m.

Kontakta oss

Karin Bromö

Karin Bromö

Miljö- och hållbarhetsansvarig

Tel: 013-37 71 44
Mobil: 072-237 50 68