Tillbaka

StoTherm Vario D, det isolerade fasadsystemet

stothermvariod_lkpg_465x220 Visa bild i full storlek

Kv Ombudsmannen, Linköping. Arkitekt: AG arkitekter

En investering för framtiden

Att investera i fasaden är en god affär. Det ger sänkta uppvärmningskostnader, ett ökat värde och livslängd på byggnaden, samt behagligare inomhusklimat under hela året. Vi erbjuder flera isolerade fasadsystem som täcker olika behov. Våra fasadsystem är enkla att arbeta med och ger dessutom stort utrymme för kreativa visioner.

StoTherm Vario D, ett flexibelt och säkert fasadsystem
StoTherm Vario D passar dig som vill använda ett lätt isoleringsmaterial med bra isolervärde, dränerande förmåga och dokumenterad brandsäkerhet. Isolerskivan Sto-InnoDrain erbjuds i tjockleksintervaller om 10 mm, vilket gör det möjligt att enklare matcha önskad isolergrad. Trygghet finns alltid med som grund i våra lösningar; komponenterna i StoTherm Vario D är testade och uppfyller kraven enligt Boverkets regler.

Användningsområden:

  • Befintliga och nya byggnader
  • Användning enligt nationella byggföreskrifter (BBR)
  • Åtgärd av skadade fasader
  • Energiuppgradering av byggnader
  • Även för lågenergi- och passivhus
  • Underlag: Betong, murverk (kalksandsten, tegel, lättbetong), puts-, regel- och lättväggar (tillsammans med stomskyddet StoGuard)
stobrick_1

Många designmöjligheter
Vi har ett brett sortiment av olika ytbeläggningar såsom puts, fasadfärg, glas och tegel. Med olika strukturer, mönster, kombinationer och storlekar får du stort utrymme för dina kreativa visioner.
Läs mer om våra exteriöra ytor

stoinnodrain_closeup_465x220

Svensktillverkad isolerskiva
I systemet ingår isolerskivan Sto-InnoDrain som tillverkas i Linköping. Isolerskivan har flera unika egenskaper; den är dränerande, diffusionsöppen, tryckutjämnande och brandklassad. Den behandlas på ett sätt som gör den svårantändlig och självslocknande.

Ett P-märkt och tvåstegstätat system
Genom att lägga till det P-märkta stomskyddet StoGuard erhålls ett tvåstegstätat dränerande fasadisoleringssystem. En P-märkning, utformad och kontrollerad av RISE (f.d. SP) säkerställer att produkten, entreprenören och monteringen uppfyller alla gällande regler och krav. Alla ritningar, arbetsinstruktioner, checklistor samt utbildningar granskas av SP och montage krävs av certifierad entreprenör.

Vill du veta mer?
Vänd dig till en av våra säljare som blir din kontaktperson för alla dina frågor. Tillsammans tar vi fram lösningar för din fasad!

Vill du veta mer?

Vi hjälper dig gärna genom hela processen. Från material- och kulörval till produkter, verktyg och utbildningar. Det är garantin för ett lyckat projekt.

Kontakta en säljare
Kontakta oss via kontaktformulär