Tillbaka

Ytimpregnering av betong

fossilfrittsverige_ytimpregn_1200x800

Att öka livslängden på betongen i broar är en viktig fråga för såväl hållbarhet som säkerhet. I denna film som gjorts i samarbete med Fossilfritt Sverige så diskuterar bland annat Sven Olsson från Sto vikten av att ytimpregnera broar. Med betongytimpregnering ökar broarnas livslängd avsevärt och behovet av nyproduktion eller långvariga reparationer minskas, vilket i sin tur minskar koldioxidutsläppen.

Genom att hålla en god kvalitet genom byggprocess och underhåll ökar kvalitet och livslängd, vilket i sin tur leder till att risken för olyckor minskar.

Mer information

Impregnering av betong

Har du frågor?