Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Tillbaka

Bevara betongen för framtiden

startbild_riddare_465x220_1

Unika ytskydd ger ökad funktion och livslängd

Att öka livslängden och förlänga underhållsintervallen för betong är en viktig fråga för hållbarhet och säkerhet. Detta kan bland annat göras med olika former av unika ytskydd. Här ser du några exempel:

sto_riddare_1

Bionisk betongskyddsfärg
Ger betongen en speciell mikrostrukturerad yta som gör att vatten snabbt rinner av vertikala ytor. Betongen håller sig torr och ren vilket förhindrar påväxt.


43222

Innovativ tunnelbeläggning
För väggar och tak i tunnlar där betongen utsätts för extremt höga halter av koldioxid och klorider och där miljön är omväxlande torr och blöt. Beläggningen är lågt smutsupptagande och slittålig, vilket minskar behovet av rengöring och underhåll. Dessutom behövs enbart vatten, inga kemiska rengöringsmedel.


fossilfrittsverige_ytimpregn_1200x800

Betongytimpregnering
Ökar t.ex. broars livslängd avsevärt och behovet av nyproduktion eller långvariga reparationer minskas, vilket i sin tur minskar koldioxidutsläppen.

Välkommen att kontakta oss för mer information! Vi hjälper dig genom hela byggprocessen: från idéskedet till minsta detalj i produktvalet.

Vill du veta mer?