Rådgivning

Din samarbetspartner i byggprocessens alla skeden

Sto vill vara din samarbetspartner genom hela byggprocessen: från idéskedet till minsta detalj i produktvalet. Oavsett vilken funktion du har inom byggprocessen kan du vända dig till Sto.

Med byggherrar kan vi i samråd diskutera vilka tekniska och estetiska möjligheter som finns, alternativ som innebär så hög kostnadseffektivitet och låg miljöpåverkan som möjligt.

Arkitekter erbjuder vi en samarbetspartner - StoDesign - som tillsammans kan utarbeta objektsspecifika designförslag. Visioner översätts till funktionella system och produkter.

Konsulter eller projektörer kan vi bistå med tekniska lösningar som uppfyller både kundens och myndigheternas krav. Vi ger stöd i beräkningar och kan hjälpa till med utredningsarbete.

Entreprenörer kan få hjälp med de praktiska detaljerna såsom vägledning vid materialval, checklistor, utbildning på våra system och produkter samt maskinteknik.

Vi kan även ge råd gällande underhållsprogram och rekommendera lämpliga underhållscykler under objektets brukande.

StoDesign verkar där teknik möter estetik. Vi hjälper dig att välja rätt material och kulör till din byggnation, och vi gör det med Stos gedigna tekniska kunnande som bas. Det innebär att våra förslag inte enbart tar hänsyn till samspel mellan ljus, färg, material, funktion och kontext, utan även uppfyller tekniska krav på beständighet och energieffektivitet. StoDesign utvecklar professionella material- och färgkoncept till exteriör och interiör, allt från byggnader till stadsplanering och anläggningar. Vi kan exempelvis ge råd vid:

  • design av fasader vid nybyggnation samt renoveringar, såväl enstaka byggnader som hela områden
  • restaurering av äldre byggnader med specifika dekorationer
  • funktionell design av p-hus, broar och industrier
  • framtagande av inomhusmiljöer

När du arbetar med StoDesign finns möjlighet att få ditt projekt visuellt presenterat på olika sätt, utifrån de specifika behov du har: 2D-visualiseringar, 3D-visualiseringar, fly throughs, fotorealistiska illustrationer, materialcollage

Kontakta oss

Vi svarar gärna på dina frågor redan i idéskedet:

 Arkitektsupport: Anders Kungberg

Arkitektsupport: Anders Kungberg

Project Developer, Fasad & Interiör

Tel: 08 - 621 92 03
Mobil: 072 - 559 98 13

 Arkitektsupport: Malin Wenander

Arkitektsupport: Malin Wenander

Project Developer, Fasad & Interiör

Tel: 031- 50 66 15
Mobil: 076-136 35 07

 Arkitektsupport: Jonas Ahlgren

Arkitektsupport: Jonas Ahlgren

Project Developer, Fasad & Interiör

Tel: 042 - 16 67 51
Mobil: 072 - 402 13 13

 Arkitektsupport:  Per Enlund

Arkitektsupport: Per Enlund

Project Developer, Betong & Golv

Tel: 08-621 92 17
Mobil: 070-564 48 27

Ritningar

Ritningar

Ladda ner ritningar för våra system och produkter till ditt designprogram.