StoDesign Material- och kulörkoncept

Vårt erbjudande

När kreativa idéer ska omsättas i designförslag bistår vi gärna med kunskap om våra produkters egenskaper och fördelar.

StoDesign verkar där teknik möter estetik. Vi hjälper dig att välja rätt material och kulör till din byggnation, och vi gör det med Stos gedigna tekniska kunnande som bas. Det innebär att våra förslag inte enbart tar hänsyn till samspel mellan ljus, färg, material, funktion och kontext, utan även uppfyller tekniska krav på beständighet och energieffektivitet.

Beslutsunderlag som underlättar

Giganten, flerfamiljshus. Visa bild i full storlek

Exempel på designförslag för flerfamiljshus

StoDesign har ett omfattande digitalt materialbibliotek som gör att vi kan utarbeta exakta visuella material- och kulörkoncept, interiör såväl exteriöra. Vi har kalibrerade skrivare som gör att vi kan producera utskrifter som stämmer överens med färgkartan. Detta ger dig bättre möjlighet att fatta välgrundade beslut när det kommer till material- och färgval för din byggnation.

Kulörsystemen

Färgfjäder

Läs mer om våra kulörsystemen; StoColor System, Architectural Colours och StoDesign Collection.