Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Tillbaka

StoForum Fogfritt Golv

Välkommen till tvådagarsutbildning!

Härdplast är en kemisk produkt som kräver att installation utförs av professionella entreprenörer då det finns ett myndighetskrav från Arbetsmiljöverket; Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2014:43

Denna tvådagarsutbildning är upplagd enligt de krav som ställs på Sto som ackrediterad utbildare inom detta område och innehåller både teori och praktik i steg 1 och 2 (Säkerhetskurs och Materialkunskap, teoretiskt och praktiskt).

Program:

Dag 1 startar kl 10.00 och avslutas kl 16.00.

Dag 2 pågår utbildningen mellan kl 08.00 och 12.00.

Genomgång av produkterna, kemin, personliga skyddet, riskerna, säker hantering, informationen samt ansvaret, befogenhet och behörigheten för sitt arbete. Vi talar om hur man hanterar olycksfall, transporter,förpackningar, avfall, restavfall, 3:e man samt går igenom rättigheteroch skyldigheter.

Utbildningen avslutas med ett skriftligt prov. Efter avklarad utbildning erhålls utbildningsbevis utfärdat av Sveff som är giltigt i 5 år.

Max 12 deltagare.

Utbildningen riktar sig till utförare inom byggbranschen.

OBS! Läkarintyg att du får arbeta med härdplaster krävs (spirometri mm)

Då utbildningen innehåller obligatoriska praktiska moment rekommenderas användning av arbetskläder.


Plats:

Sto Scandinavias huvudkontor på Gesällgatan 6 i Linköping

För tillfället har vi inga inplanerade utbildningar. Vårens datum presenteras inom kort.


Kostnad:

1 900 kr (exkl. moms). Fika och lunch samt kursmaterial ingår. Avgiften innefattar också registrering av utbildningen i ID06.

Fogfritt golv

Fogfritt golv

För mer information kontakta

Ann-Charlotte Lundbom-Wisén

Ann-Charlotte Lundbom-Wisén

Utbildningsansvarig

Tel: 013-37 71 88
Mobil: 070-365 64 24