Tillbaka

StoForum Fogfritt Golv

Välkommen till tvådagarsutbildning!

Härdplast är en kemisk produkt som kräver att installation utförs av professionella entreprenörer då det finns ett myndighetskrav från Arbetsmiljöverket; Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2014:43

Denna tvådagarsutbildning är upplagd enligt de krav som ställs på Sto som ackrediterad utbildare inom detta område och innehåller både teori och praktik i steg 1 och 2 (Säkerhetskurs och Materialkunskap, teoretiskt och praktiskt).

Program:

Dag 1 startar kl 10.00 och avslutas kl 16.00. Gemensam middag kl 19.00.

Dag 2 pågår utbildningen mellan kl 08.00 och 12.00.

Genomgång av produkterna, kemin, personliga skyddet, riskerna, säker hantering, informationen samt ansvaret, befogenhet och behörigheten för sitt arbete. Vi talar om hur man hanterar olycksfall, transporter,förpackningar, avfall, restavfall, 3:e man samt går igenom rättigheteroch skyldigheter.

Utbildningen avslutas med ett skriftligt prov. Efter avklarad utbildning erhålls utbildningsbevis utfärdat av Sveff som är giltigt i 5 år.

Max 12 deltagare.

Utbildningen riktar sig till utförare inom byggbranschen.

OBS! Läkarintyg att du får arbeta med härdplaster krävs (spirometri mm)

Då utbildningen innehåller obligatoriska praktiska moment rekommenderas användning av arbetskläder.


Plats:

Sto Scandinavias huvudkontor på Gesällgatan 6 i Linköping

Kostnad:

1 700 kr (exkl. moms), 2 700 kr inklusive hotellövernattning (exkl. moms). Fika, lunch, middag samt kursmaterial ingår. Avgiften innefattar också registrering av utbildningen i ID06.

Datum

2019-okt-22 - 2019-okt-23 Linköping Anmäl dig här

Fogfritt golv

Fogfritt golv

För mer information kontakta

Ann-Charlotte Wisén

Ann-Charlotte Wisén

Utbildningsansvarig

Tel: 013-37 71 88
Mobil: 070-365 64 24