Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Tillbaka

StoForum Avjämningsmassor

Välkommen till endagsutbildning!

Vi har kompletta mineraliska golvprogram med allt ifrån självnivellerande avjämningsmassor för badrumsgolv till frostbeständiga avjämningsmassor för parkeringsgarage. Vi har även infärgad avjämningsmassa för dekorativa ytor i t ex bilhallar och butiker. Produkterna kan appliceras för hand eller genom pumpning. 

Program:
Endagsutbildning som startar kl. 08.30 och avslutas kl. 15.00.
Utbildningen omfattar en teoretisk och en praktisk del där vi presenterar produktprogrammet StoCrete CS.

Efter avslutad utbildning erhålls ett utbildningsbevis.

Antal deltagare är 6 - 12 personer.


OBS! Då utbildningen innehåller obligatoriska praktiska moment rekommenderas användning av arbetskläder.Plats: Sto Scandinavias huvudkontor på Gesällgatan 6 i Linköping


Kostnad: 1 200 kr (exkl. moms). Fika, lunch och kursmaterial ingår.