Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Tillbaka

StoForum Härdplast

Välkommen till endagsutbildning!

Härdplast är en kemisk produkt som kräver att installation utförs av professionella entreprenörer då det finns ett myndighetskrav från Arbetsmiljöverket: Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2014:43. (giltig fr om 1 juni 2015)

Denna endagars utbildning är upplagd enligt de krav som ställs på Sto som ackrediterad utbildare inom detta område och innehåller både teori och anpassad praktisk övning i steg 1.

Program:
Dagen börjar kl. 10.00 och avslutas kl. 16.00.

Genomgång av produkterna, kemin, personliga skyddet, riskerna, säker hantering, informationen samt ansvaret, befogenhet och behörigheten för sitt arbete med inriktning på limning av tätband, balkongbeläggning samt kolfiberförstärkning med epoxiprodukter. Praktisk genomgång av blandningsplats.

Vi talar om hur man hanterar olycksfall, transporter, förpackningar, avfall, restavfall, 3:e man samt går igenom rättigheter och skyldigheter.

Anpassad praktisk övning med aktuell härdplastprodukt. Utbildningen avslutas med ett skriftligt prov. Efter avklarad utbildning erhålls utbildningsbevis utfärdat av Sveff, ”Behörighet härdplaster AFS 2014:43” som är giltigt i 5 år.


Utbildningen riktar sig till utförare inom byggbranschen.

OBS! Läkarintyg att du får arbeta med härdplaster krävs för att vara certifierad (spirometri mm)

Antal deltagare är 6-15 personer.


Plats:

Linköping - Sto Scandianvia AB´s huvudkontor på Gesällgatan 6

Malmö - Försäljningskontor och StoCenter på Hästvägen 4 C


Kostnad:

1 400 kr (exkl. moms). Fika, lunch samt kursmaterial ingår. Avgiften innefattar också registrering av utbildningen i ID06.

Datum

2020-dec-01 Malmö Anmäl dig här

För information kontakta:

Ann-Charlotte Lundbom-Wisén

Ann-Charlotte Lundbom-Wisén

Utbildningsansvarig

Tel: 013-37 71 88
Mobil: 070-365 64 24