Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Tillbaka

StoForum Underhåll och skydd av betongkonstruktioner

Välkommen till endagsutbildning!

Utbildning är upplagd enligt gällande krav och regler (SS-EN 1504 samt SS-EN 206-1) som finns på marknaden idag mot både anläggningsbyggnation och husbyggnation. Utbildningen omfattar teori och praktik.

Vi beskriver de olika typer av skador som kan uppkomma på betongkonstruktioner som balkonger, broar, tunnlar och p-hus, samt orsaker till att dessa skador uppkommit.

Därefter går vi igenom reparationsmetoder samt materialval vid traditionell lagning resp. utlagning med polymerteknik.

Vi informerar också om kraven om CE-märkning och prestandadeklarationer samt gällande krav/normer hos Trafikverket.

Deltagarna kommer praktiskt få känna på olika produkter.


Program:

Dagen börjar kl 08.00 och avslutas kl 17.00

Utbildningen avslutas med ett skriftligt prov. Efter avklarad utbildning erhålls utbildningsbevis om arbete med Sto betongrenoveringsprogram.

Antal deltagare är 6-12 personer.


OBS! Då utbildningen innehåller obligatoriska praktiska moment rekommenderas användning av arbetskläder.


För tillfället har vi inga inplanerade utbildningar. Vårens datum presenteras inom kort.


Plats:

Linköping - Huvudkontoret på Gesällgatan 6, Hall 11

Malmö - Försäljningskontor och StoCenter på Hästvägen 4 C


Kostnad:

1 200 kr (exkl. moms). Fika och lunch samt kursmaterial ingår.


Betongrenovering

betongrenovering

För information kontakta:

Ann-Charlotte Lundbom-Wisén

Ann-Charlotte Lundbom-Wisén

Utbildningsansvarig

Tel: 013-37 71 88
Mobil: 070-365 64 24