Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Tillbaka

Tegelbeklädnad med StoBrick

Välkommen till utbildning i tegelbeklädnad med StoBrick

StoBrick är tegel som innehåller samma naturliga material som en traditionell tegelsten, men är mycket tunnare. StoBrick klistras direkt på underlaget vilket ger helt nya möjligheter för fasaddesignen, oavsett vilka strukturella krav som finns. Både vid nybyggnation och renovering.

Under utbildningsdagen får du ta del av både teori och praktiskt utförande för beklädnaden som är kompatibel med våra fasadsystem StoTherm, StoVentec och StoNordic. Det rekommenderas att deltagarna har grundläggande förkunskaper kring dessa system för att få ut mest möjligt av dagen.

Program:

Programmet löper från kl 09:00 till kl 17:00

Genomgång av beklädnadens tillverkning, uppbyggnad och egenskaper. Systemets förutsättningar, begränsningar och möjligheter diskuteras, varefter vi går igenom viktiga priciper för anslutningar, systemövergångar och systemavslut.

Under den praktiska delen får du både limma och foga beklädnaden, samt genomföra några av dom detaljer som visades under den teoretiska delen. Du får även instruktioner kring korrekt hantering av fix och fogbruk vad gäller blandningsförhållanden och förfaranden.

Antal deltagare 6-10 personer.


OBS! Då utbildningen innehåller obligatoriska praktiska moment rekommenderas användning av arbetskläder.


Plats:


Linköping - Huvudkontoret på Gesällgatan 6, Hall 11

Malmö - Försäljningskontor och StoCenter på Hästvägen 4 C


För tillfället har vi inga inplanerade utbildningar. Vårens datum presenteras inom kort.


Kostnad:

1 200 kr (exkl.moms). Fika, lunch samt kursmaterial ingår.

För mer information kontakta

Ann-Charlotte Lundbom-Wisén

Ann-Charlotte Lundbom-Wisén

Utbildningsansvarig

Tel: 013-37 71 88
Mobil: 070-365 64 24