Tillbaka

Utbildning Emissionsskyddande golv

Välkommen till endagsutbildning!

I lokaler där många människor vistas dagligen ställs höga krav på inomhusluften. Skadliga emissioner och fukt som tränger upp genom golvbeläggningen kan vara en orsak till hälsobesvär.


För att komma tillrätta med detta problem har vi tagit fram ett golvsystem som effektivt stoppar emissioner och fukt tack vare ett helt tätt spärrskikt. En hållbar och långsiktig lösning där vi tagit hänsyn till såväl miljö som arbetsutförande.

Exempelvis är fästmassa och avjämningsmassa mineraliska, och efter installation är systemet fritt från drift och underhållskostnader.Program:


Endagsutbildning som startar kl. 08.30 och avslutas kl. 15.00.


Utbildningen omfattar en teoretisk och en praktisk del där vi presenterar vårt produktprogram.


Efter avslutad utbildning erhålls ett utbildningsbevis.


Antal deltagare är 6 - 10 personer.


OBS! Då utbildningen innehåller obligatoriska praktiska moment rekommenderas användning av arbetskläder.


Plats:


Kista - Försäljningskontor och StoCenter på Viderögatan 5

Linköping - Sto Scandinavias huvudkontor på Gesällgatan 6 i Linköping

Malmö - Försäljningskontor och StoCenter på Hästvägen 4C


Kostnad: 1 000 kr (exkl. moms). Fika, lunch och kursmaterial ingår.