Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Här finns vi

Sto Scandinavia AB
Box 1041
581 10 Linköping

Besöksadress:
Gesällgatan 6
582 77 Linköping

Org.nr. 556290-8318

Tel. växel 013-37 71 00

Tel. ordermottagning 020-37 72 00

StoCenter

Vi har butiker på åtta orter i Sverige, från Falun i norr till Malmö i söder.

Teknisk support

Har du frågor kring våra produkter? Kontakta i första hand din säljare. Kontaktuppgifter finns under fliken "Kontaktpersoner". Där kan du även filtrera på avdelning och ort. Du kan annars nå vår tekniska support via e-post:

Ekonomiavdelning

För frågor gällande fakturor m.m.
ring 013-37 71 20 eller maila till